Εργαστήριο

Το εργαστήριο μας βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο στη βόρεια Κέρκυρα οπου γίνεται ο σχεδιασμός και η κατασκευή των έργων μας με κορυφαίες πρώτες ύλες και καινοτόμες διαδικασίες.